Ανάκληση για 132 Opel Astra

Ανάκληση για 132 Opel Astra

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τον επίσημο αντιπρόσωπο της Opel στην Ελλάδα ανακοίνωσε την ανάκληση 132 Astra K, με ημερομηνία παραγωγής 2016.

Το πρόβλημα εστιάζεται στην αδυναμία του λογισμικού με αποτέλεσμα ο κωδικός ελέγχου (ΚΒΔΕ P0128) για τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα (ECT) να µμπλοκάρει διάφορες λυχνίες MIL και να έχει ως αποτέλεσμα οι εκπομπές να υπερβούν το όριο OBD.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα ατύχημα που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Opel επιθυμούν για τον έλεγχο και την αντικατάσταση των υλικών όπου απαιτείται χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ιδιοκτήτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας GM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 211 – 2111543.