Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Kia Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., γενικό εισαγωγέα αυτοκινήτων Kia στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση 990 οχημάτων Sorento BL, εργοστασίου κατασκευής Νοτίου Κορέας, με ημερομηνία παραγωγής από 28/11/2006 έως 05/11/2008.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιθανό να εισρεύσει λάδι ή νερό στο κύκλωμα παροχής ρεύματος του συστήματος ABS/ESC που ενδεχομένως να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και τροφοδοσία ρεύματος προς το ABS/ESC με την ανάφλεξη απενεργοποιημένη. Για να αποφευχθούν τα παραπάνω χρειάζεται να τοποθετηθεί μία ηλεκτρονική πλακέτα με ρελέ στην κεντρική ασφαλειοθήκη στον χώρο του κινητήρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι κάτοχοι των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Kia επιθυμούν, για την τοποθέτηση ηλεκτρονικής πλακέτας με ρελέ στην κεντρική ασφαλειοθήκη του κινητήρα, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία Kia Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210-5507215 (κα. Μαρία Κατερτζιάδου).