Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 654 οχημάτων GLE/GLS, C-Class, E-Class, S-Class, E-Class Coupe/Cabriolet, GLC, CLS, G-Class (ΚΣ 167, 205, 213, 222, 223, 238, 253, 257, 463) με έτος παραγωγής από το 2017 έως το 2021.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, η αντλία ψυκτικού υγρού που λειτουργεί με υποπίεση ενδέχεται να εμφανίζει διαρροή ανάμεσα στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού και υποπίεσης. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εισχωρήσει ψυκτικό στο κύκλωμα υποπίεσης. Εάν οι ηλεκτρικές βαλβίδες εναλλαγής τροφοδοτούνταν με ψυκτικό, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί, με το πέρασμα του χρόνου και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας του εξαρτήματος λόγω μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει μέχρι και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να γίνει ενημέρωση λογισμικού και αντικατάσταση της ηλεκτρικής βαλβίδας, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 ή 00302112111597.