Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Hyundai Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., εθνικό διανομέα των αυτοκινήτων Hyundai στην Ελλάδα ανακαλεί 642 οχήματα Kona OS, με ημερομηνία παραγωγής από 07/07/2018 έως 23/08/2021.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να εμφανίζεται δυσκολία στην εκκίνηση του κινητήρα με ενεργοποίηση ενδεικτικής λυχνίας κινητήρα στον πίνακα οργάνων. Κάτι τέτοιο θα είχε ως συνέπεια ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν μέσω συστημένης επιστολής, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Hyundai επιθυμούν προκειμένου να γίνει αντικατάσταση του φίλτρου πετρελαίου με νέο βελτιωμένο φίλτρο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Hyundai Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210-5507215 (αρμόδια κ. Μαρία Κατερτζιάδου).