Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 4.272 οχημάτων GL, ML και R Class (ΚΣ 164, 251), με έτος παραγωγής από το 2004 έως το 2016.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, ενδέχεται η λειτουργία του ενισχυτή δύναμης πέδησης να επηρεάζεται από προχωρημένη διάβρωση στα σημεία ένωσης του περιβλήματος. Μετά τη λειτουργία του οχήματος για μεγάλο διάστημα και σε συνδυασμό με αυξημένη έκθεση σε νερό, αυτή η διάβρωση θα μπορούσε να προκαλέσει έλλειψη στεγανότητας στον ενισχυτή δύναμης πέδησης, η οποία με τη σειρά της θα οδηγούσε σε μείωση της ενίσχυσης δύναμης πέδησης. Κατά συνέπεια, θα αυξάνονταν οι δυνάμεις ενεργοποίησης του πεντάλ φρένου που απαιτούνται για την επιβράδυνση του οχήματος, καθώς και η απόσταση πέδησης.

Αυτό θα μπορούσε να συνοδεύεται από έντονους συριγμούς ή θορύβους ροής αέρα κατά το πάτημα του φρένου. Επιπλέον, σε περίπτωση πολύ σοβαρής διάβρωσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα, σε κάποιον έντονο ή απότομο ελιγμό πέδησης, να προκληθεί μηχανική βλάβη στον ενισχυτή δύναμης πέδησης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η σύνδεση μεταξύ του πεντάλ φρένου και του συστήματος πέδησης. Σε αυτή την εξαιρετικά σπάνια περίπτωση δεν θα ήταν εφικτή η πέδηση του οχήματος μέσω των κυρίων φρένων, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχήματος ή/και τραυματισμού. Η λειτουργία του ποδόφρενου στάθμευσης δεν επηρεάζεται.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να ελεγχθεί ο ενισχυτής δύναμης πέδησης και ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου, εάν χρειαστεί θα αντικατασταθεί, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 ή 00302112111597.