Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ ανακοίνωσε την ανάκληση 394 Mitsubishi ASX. Πρόκειται για 246 ASX με ημερομηνία παραγωγής από 09 Ιανουαρίου 2015 έως 28 Ιουνίου 2016 στα οποία ενδέχεται το ρελέ του εγκέφαλου της μηχανής να υπερθερμανθεί, με αποτέλεσμα την διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα.

Επιπλέον, ανακαλούνται και 148 ASX με ημερομηνία παραγωγής από 23 Απριλίου 2015 έως 08 Ιανουαρίου 2016, στα οποία ενδέχεται ο μηχανισμός κλειδώματος των θυρών μέσα στο μάνταλο της πόρτας να μη λειτουργεί σωστά σε υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να μην ασφαλίζει επαρκώς η πόρτα και να υπάρχει πιθανότητα να ανοίξει κατά την οδήγηση.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τα συγκεκριμένα προβλήματα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mitsubishi επιθυμούν για τον έλεγχο και την αντικατάσταση των υλικών όπου απαιτείται χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στα τηλέφωνα 210 – 3483300 και 210 – 3483795 ή μέσω e – mail στη διεύθυνση info@saracakis.gr.