Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Ford Motor Hellas, επίσημο εισαγωγέα και διανομέα των αυτοκινήτων Ford στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 362 Mondeo, Galaxy και S-Max, με ημερομηνία παραγωγής από 13/02/2014 έως 11/02/2019. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην μπαταρία του αυτοκίνητου.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, σε ορισμένα από τα επηρεαζόμενα οχήματα, η πιθανή διαρροή οξέων μπαταρίας γύρω από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη του αισθητήρα παρακολούθησης της μπαταρίας. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να συσσωρευτεί θειικός χαλκός. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει μια αγώγιμη στρώση κάτω από τον αισθητήρα παρακολούθησης της μπαταρίας, με χαμηλή αντίσταση στη γείωση. Η αυξημένη ροή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της χαμηλής αντίστασης θα μπορούσε να υπερθερμάνει το γύρω υλικό σε σημείο να αναφλεγεί προκαλώντας πυρκαγιά. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί όταν το όχημα είναι σταθμευμένο χωρίς επίβλεψη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ford επιθυμούν, για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αναβάθμισης της καλωδίωσης της μπαταρίας του οχήματος, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Ford ή στο τηλέφωνο 210–4805620, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info11@ford.com.