Ανακαλούνται 257 Ford Kuga

Ανακαλούνται 257 Ford Kuga

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία τη Ford Motor Hellas, ανακοίνωσε την ανάκληση 257 Kuga. Συγκεκριμένα η ανάκληση αφορά στα μοντέλα βενζίνης 1.600 κ.εκ. και των μοντέλων πετρελαίου 2.000 κ.εκ., με ημερομηνία παραγωγής από 17/07/2012 έως 19/06/2014.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην ενεργοποίηση του προεντατήρα της μπροστινής ζώνης ασφαλείας, όπου μετά από σύγκρουση ενδέχεται το μονωτικό υλικό στο εσωτερικό τμήμα επένδυσης της μεσαίας κολόνας Β να εκτεθεί σε πηγή θερμότητας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην ανάφλεξή του και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής κανένα ατύχημα δεν έχει αναφερθεί που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ford επιθυμούν για τον έλεγχο και την αντικατάσταση των υλικών όπου απαιτείται χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ιδιοκτήτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 – 4805620 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info11@ford.com.