Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ανακοίνωσε την ανάκληση 2.041 οχημάτων Yaris Hybrid, με ημερομηνία παραγωγής από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021.

Στα εμπλεκόμενα οχήματα, η ηλεκτρονική μονάδα του συστήματος ελέγχου ευστάθειας, μέσω της οποίας παρακολουθούνται και ελέγχονται διάφορες λειτουργίες που σχετίζονται με το σύστημα πέδησης, λόγω μη κατάλληλου λογισμικού ενδέχεται να μην ολοκληρώνει όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας του συστήματος. Εάν αυτό συμβεί, θα ενεργοποιηθούν προειδοποιητικές λυχνίες στον πίνακα οργάνων του οχήματος και το ηλεκτρονικό χειρόφρενο θα τεθεί εκτός λειτουργίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Toyota επιθυμούν, για να γίνει ο σχετικός επαναπρογραμματισμός της ηλεκτρονικής μονάδας του συστήματος ελέγχου ευστάθειας, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Toyota Ελλάς στο τηλέφωνο 210-2808222 και ώρες 09:00-17:00.