Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Πλειάδες Motors Α.Ε., ανακοίνωσε την ανάκληση 1.894 οχημάτων Impreza (τύπος G3, περιόδου 2007-2009) και Legacy (τύπος BL/BP, περιόδου 2004-2009). Το πρόβλημα εντοπίζεται στην καλωδίωση της αντλίας καυσίμου. Στα ανωτέρω οχήματα ο ακροδέκτης της φίσας της καλωδίωσης της αντλίας καυσίμου ενδέχεται να θερμανθεί ή καταστραφεί και να οδηγήσει σε μη λειτουργία της αντλίας καυσίμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Subaru επιθυμούν, για να γίνει αντικατάσταση της καλωδίωσης αντλίας καυσίμου με νέα βελτιωμένη, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της εταιρείας Πλειάδες Motors Α.Ε., στο τηλέφωνο 210-6803390 Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-17:00.