Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 105 Sprinter (ΚΣ 907, 910) με έτος παραγωγής από το 2018 έως το 2019.

Στα εν λόγω οχήματα διαπιστώθηκε ότι στις οδηγίες χρήσης του οχήματός η περιγραφή των συνθηκών στις οποίες επιλέγεται αυτόματα η θέση “P” προς στάθμευση (λειτουργία Auto-P) είναι εν μέρει σωστή. Η αυτόματη επιλογή της θέσης προς στάθμευση γίνεται μόνο εφόσον ο κινητήρας απενεργοποιείται με επιλεγμένη τη θέση “D” ή “R” του κιβωτίου ταχυτήτων ή εάν ανοίξει η πόρτα οδηγού σε αυτή τη θέση κιβωτίου ταχυτήτων ενώ το όχημα είναι σταματημένο ή κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα.

Αντίθετα, το λύσιμο της ζώνης ασφαλείας ή η εγκατάλειψη του καθίσματος όταν το όχημα είναι σταματημένο ή κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης, δεν οδηγεί στην αυτόματη επιλογή της θέσης προς στάθμευση. Αυτή η εν μέρει εσφαλμένη περιγραφή του εύρους λειτουργιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακούσια εσφαλμένο χειρισμό, ο οποίος ενδεχομένως θα προκαλούσε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού και ατυχήματος (λόγω κύλισης του οχήματος).

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να επισυναφθεί στις οδηγίες χρήσης, που βρίσκονται ήδη στο όχημα, ένα συμπληρωματικό εγχειρίδιο με τη σωστή περιγραφή της λειτουργίας Auto-P, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 και 00302112111597.