Από σήμερα 24/5/2021 σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ αλλάζει ο μέγιστος αριθμός στα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Πιο συγκεκριμένα επιτρέπονται πλέον τρεις επιβάτες εκτός του οδηγού φτάνοντας το σύνολο σε τέσσερα άτομα μέσα στα Ι.Χ. Το ίδιο ισχύει από σήμερα και για τα ταξί. Φυσικά, υπενθυμίζουμε πως η μάσκα παραμένει απαραίτητο αξεσουάρ.

Συγκεκριμένα η νέα απόφαση ορίζει ότι στον κλάδο των μεταφορών:

  • Επιτρέπονται μέχρι τρεις (3) επιβάτες πλέον του οδηγού σε ΕΔΧ οχήματα (ταξί, ειδικής μίσθωσης) και επιβατηγά Ι.Χ., καθώς και στα ΕΙΧ οχήματα με οδηγό έως 7 θέσεων.
  • Επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (4) επιβάτες πλέον του οδηγού σε ΕΔΧ οχήματα ειδικής μίσθωσης και επιβατηγά Ι.Χ. οχήματα με οδηγό 9 θέσεων.
  • Επιτρέπονται μέχρι τρεις (3) επιβάτες πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα.
  • Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση του ορίου των επιβαινόντων επιτρέπεται εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα ή άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Επίσης ορίζεται ότι για τους μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές για τη μετακίνησή τους από και προς το σχολείο επιτρέπονται έως τέσσερις (4) επιβάτες με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του διευθυντή του σχολείου. Αντίστοιχη δυνατότητα έχουν και οι εκπαιδευτικοί σε μη αστικές περιοχές, οι οποίοι μετακινούνται είτε με ταξί είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας εντός και των Ι.Χ. παραμένει υποχρεωτική εκτός αν σε αυτό επιβαίνει μόνον ο οδηγός ή οι επιβάτες είναι σύζυγοι ή συμβιούντες ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού.

Ποιοι είναι οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού

Α’ βαθμού:

(κατιόντες – ανιόντες) γονείς, παιδιά.

(εξ αγχιστείας) ο σύζυγος, η σύζυγος, πεθερός, πεθερά.

Β’ βαθμού:

(κατιόντες – ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια.

(εξ αγχιστείας) γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα.

(εκ πλαγίου) αδέλφια.