Το υπουργείο Μεταφορών κάνει για άλλη μια φορά μικρές αλλαγές στις εξετάσεις, αλλά και στην εκπαίδευση για τα διπλώματα οδήγησης. Οι αλλαγές αυτές εστιάζονται στη θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία με σκοπό την απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο πιο προσεκτικούς οδηγούς όταν αυτοί κυκλοφορήσουν στους δρόμους.

Η πιο βασική αλλαγή είναι ότι πλέον η εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών θα μπορεί να ξεκινάει από 17 ετών. Εκτός όμως από αυτό το υπουργείο Μεταφορών θεσπίζει πλέον:

  • Ειδική θεωρητική εκπαίδευση για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων οδηγών.
  • Διάθεση των ερωτηματολογίων των θεωρητικών εξετάσεων σε άλλες γλώσσες πέραν της ελληνικής, καθώς και στη νοηματική.
  • Αυστηροποίηση του ελέγχου της διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, με καθορισμό ελέγχου ταυτοπροσωπίας σε δύο στάδια και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
  • Ειδική θεωρητική εξέταση ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και όσων δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών, καθώς και ειδική θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υποψηφίων.
  • Καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων οδηγών με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την διασφάλιση της διαφάνειας.
  • Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας οδήγησης, καθώς και Μητρώου Εποπτών.
  • Αποζημίωση εξεταστών και εποπτών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
  • Πρόβλεψη συστήματος αξιολόγησης της διαδικασίας πρακτικών εξετάσεων, καθώς και του έργου των εξεταστών.
  • Ίδρυση Ιδιωτικών Κέντρων Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα (τύπου “ΗΝΙΟΧΟΣ”).