Ενισχύεται ο στόλος των αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ. με 62 νέα οχήματα. Από αυτά 6 θα είναι ελεύθερου χρωματισμού και θα τοποθετηθούν τρία στην Αλεξανδρούπολη και τρία στην Ορεστιάδα για την προστασία των συνόρων και τον έλεγχο του μεταναστευτικού ζητήματος. Τα υπόλοιπα 56 θα πάνε σε Αιτωλία (11), Ακαρνανία (14), Αχαΐα (21) και στην Ηλεία (10).

Τα 62 οχήματα Peugeot και Skoda έφτασαν στην ΕΛ.ΑΣ. μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση της δράσης “Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για Δράσεις Οδικής Ασφάλειας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”.