Το τρίτο μνημόνιο, το οποίο έρχεται για να φέρει άλλη μια φορά τα πάνω κάτω στη ζωή μας, δε θα μπορούσε να αφήσει χωρίς αλλαγές και το κομμάτι της αυτοκίνησης. Συγκεκριμένα μια από τις εντολές των δανειστών είναι η επιβολή προστίμου της τάξεως των 150€ για όσους δεν έχουν να περάσουν ΚΤΕΟ από 6 μήνες και πάνω. Με αυτό τον τρόπο φαίνεται πως θέλουν να τιμωρήσουν τους αμελείς οδηγούς, αφού 150€ είναι πολλά για ένα ΚΤΕΟ.  

Το πρόστιμο βεβαιώνεται στη φορολογική διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η διάταξη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου κρίνεται αναγκαία, αφού είναι πολλοί οι ιδιοκτήτες που αφήνουν καιρό τα αυτοκίνητα τους χωρίς να περάσουν τον τεχνικό έλεγχο. Από το πρόστιμο θα γλιτώσουν μόνο όσοι φέρουν το όχημά τους για έλεγχο έναν μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει ότι εφόσον προσκομίσουν τα οχήματα εντός των προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, θα υποχρεούνται να καταβάλλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, μειωμένο το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία πρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών”.