Όταν οι Ιταλοί δημιουργούν. Απλά είναι η Lamborghini.