Απόλαυση του WRC σε δρόμους χωρίς φωτισμό παρά μόνο με τα φώτα των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Απλά απολαύστε τον ήχο.