Η γνωστή σε όλους μας εταιρεία υγρών καυσίμων ΕΚΟ παραδίδει όλη της την περιουσία στα Ελληνικά Καύσιμα, περιλαμβάνοντας και όλες τις διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της. Έτσι η εταιρεία ΕΚΟ διαγράφεται από τα μητρώα των εταιρειών. Πλέον οι δύο εταιρείες ελέγχουν από κοινού το δίκτυο που ξεπερνά τα 2.000 πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα.

eko-bp-1Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, αποτελώντας στρατηγική επιλογή, καθώς θα οδηγήσει στη βελτίωση της δομής της εμπορίας καυσίμων, στη μείωση του κόστους λειτουργίας και στην ενδυνάμωση της θέσης του ομίλου στην ελληνική αγορά. Τέλος για τους καταναλωτές δε θα αλλάξει τίποτα, αφού τα πρατήρια ΕΚΟ και BP θα διατηρηθούν όπως έχουν στην αγορά.