Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 10/11/2020 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρατείνονται τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, καθώς και οι Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων των Ι.Χ. αυτοκινήτων που έχουν ημερομηνία λήξεως από 31/10/2020 έως 30/11/2020 για 45 ημέρες λόγω του COVID-19. Σε αυτό το διάστημα δε λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα της μιας επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την ΚΥΑ που εκδόθηκε από Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων και Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων για το διάστημα της καραντίνας επιτρέπονται να περνούν μόνο τα φορτηγά και λεωφορεία >3,5 τόνων στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας που διαθέτουν εγκεκριμένη-αδειοδοτημένη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων και με την προϋπόθεση μέγιστου αριθμού 9 ατόμων σε αναμονή και προσέλευσης κατόπιν ραντεβού.