Μέσω διαδικτύου η μεταβίβαση αυτοκινήτου

Μια μεγάλη διευκόλυνση προσφέρει πλέον το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία αλλά και τις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών για όσους θέλουν να μεταβιβάσουν το αυτοκίνητο τους. Πλέον ο νέος αγοραστής, καθώς και ο πωλητής, με λίγα κλικ θα αιτούνται την μεταβίβαση κάποιου οχήματος και ύστερα από λίγες ημέρες ο αγοραστής θα έχει στην κατοχή του τη νέα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που θα αναγράφει ο όνομά του.

Η διαδικασία θα είναι απλή, αφού ο αγοραστής θα εισέρχεται στην ειδική πλατφόρμα που θα ενεργοποιηθεί στο gov.gr και μέσω των κωδικών του Taxisnet θα αιτείται της μεταβίβασης του οχήματός του. Στη συνέχεια ο αγοραστής θα πρέπει να αποδεχθεί το αίτημα του πωλητή για τη μεταβίβαση του οχήματος στο όνομά του, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Με την αίτηση και συγκατάθεση του πωλητή και αγοραστή, θα εκδίδεται αυτομάτως μια βεβαίωση υποβολής αιτήματος μεταβίβασης του οχήματος, με την οποία θα μπορεί να κυκλοφορεί ο αγοραστής με το όχημα μέχρι να εκδοθεί η νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του.

Η ισχύς της βεβαίωσης αίτησης μεταβίβασης ορίζεται σε 30 ημέρες, ενώ μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα εκδίδεται η νέα άδεια κυκλοφορίας, όπου πλέον ο αγοραστής θα μπορεί να την παραλάβει από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών. Μέσα στο επόμενο διάστημα ο αγοραστής θα μπορεί να παραλάβει τη νέα άδεια κυκλοφορίας με δυνατότητα αποστολής μέσω Courier, αλλά με δική του επιβάρυνση.   

Αρχικά θα μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις μόνο για Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ αργότερα θα μπορούν και οι επαγγελματίες. Επιπλέον, σε πρώτο χρόνο θα γίνονται μεταβιβάσεις μόνο στο 100% των κατόχων και όχι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας. Τέλος, για να μπορεί να γίνει η μεταβίβαση θα πρέπει να έχουν καταβληθεί τα Τέλη Κυκλοφορίας και να υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), ενώ θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη μεταβίβαση, όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.