Ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι κάτι πολύ σημαντικό για να μειωθεί η ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας των πολιτών. Φυσικά, αυτό θα έπρεπε να το είχαμε κάτι χρόνια πίσω, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πλέον είναι διαθέσιμες σε 13 Περιφέρειες της χώρας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και τη χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr).

Έτσι οι πολίτες δε θα χρειάζεται να ταλαιπωρούνται στις ουρές και στις υπηρεσίες, αφού πλέον θα μπορούν να ανανεώσουν ψηφιακά την άδεια οδήγησής, η οποία παύει να είναι σε ισχύ λόγω ηλικιακών ορίων ή για ιατρικούς λόγους. Για να γίνει αυτό θα εισέρχονται με τους κωδικούς του Taxisnet, όπου θα αναγράφεται ποιους γιατρούς πρέπει να επισκεφθούν και θα τους χορηγείται ένα 4ψήφιο pin. Με αυτό θα επισκέπτονται τους γιατρούς και ο κάθε ένας από αυτούς με αυτό το pin θα εισέρχεται ηλεκτρονικά δηλώνοντας το αποτέλεσμα.

Εφόσον κριθούν ικανοί για οδήγηση από όλους τους γιατρούς, οι πολίτες ενημερώνονται από την εφαρμογή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο (SMS) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ότι μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτηση εντός 6 μηνών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά με την επισύναψη φωτογραφίας, δείγματος υπογραφής και την έκδοση και πληρωμή του κατάλληλου παράβολου.

Όταν ολοκληρωθεί αυτή διαδικασία θα λαμβάνουν SMS και email, με το οποίο θα ενημερώνονται για την παραλαβή του νέου εντύπου άδειας οδήγησης. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι αυτοπροσώπως, είτε μέσω τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση και ο δεύτερος μέσω courier στις Περιφέρειες, όπου η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται.

Όσον αφορά στην έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς θα μπορεί να γίνει και αυτό μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr. Με τη νέα διαδικασία, οι πολίτες εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://drivers-vehicles.services.gov.gr, με τους κωδικούς Taxisnet και θα μπορούν από εκεί να επεξεργαστούν αυτά που θέλουν. Εκτός ότι θα μπορούν να δουν τα στοιχεία του οχήματος τους θα μπορούν να αιτηθούν την αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους.

Η διαδικασία για τη χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας είναι εξαιρετικά απλή για τους χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν το όχημα για το οποίο αιτούνται το αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας και την Περιφερειακή Ενότητα από την οποία θέλουν να εξυπηρετηθούν. Τόσο κατά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, όσο και κατά την έγκριση της από τον υπάλληλο της Περιφέρειας, λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση μέσω email και SMS. Μοναδική προϋπόθεση για να εκδοθεί το αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας είναι το όχημα να βρίσκεται σε κίνηση.