Από σήμερα 8 Μαΐου 2020 πλέον στα ταξί επιτρέπονται δύο επιβάτες, αφού υπέγραψε τη σχετική KYA, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης. Πιο συγκεκριμένα επιτρέπεται η μεταφορά δύο επιβατών με τα επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (ταξί). Αυτό λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα για τις μεταφορές με τα ταξί, αφού ένα ζευγάρι ήταν υποχρεωμένο να πάρει δύο διαφορετικά ταξί για να πάει στον προορισμό του.

Επιπλέον, η ΚΥΑ ισχύει και για τα διπλοκάμπινα επαγγελματικά οχήματα μικτής χρήσης και τύπου βαν οχήματα. Το ίδιο ισχύει φυσικά για τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ κατ εξαίρεση επιτρέπονται παραπάνω από τρία άτομα στο σύνολο μόνο όταν υπάρχουν γονείς με ανήλικα τέκνα.

Αναλυτικά η νέα ΚΥΑ ορίζει τα εξής:

  1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.ΤΑΞΙ) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222) μέχρι πέντε (5) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του οδηγού.
  2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του οδηγού. Ο μέγιστος αριθμός των δύο επιβατών πέραν του οδηγού ισχύει και για διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου Βαν οχήματα, που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ.61512/2900/11.12.2002 υπουργικής απόφασης (Β’ 1548).