Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 30/09/2023 λόγω του αγώνα δρόμου “ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2023”

Λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία “ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2023” το Σάββατο 30/09/2023, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στο έρεισμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο τμήμα της από τη διασταύρωση Λεωφόρος Αθηνών και Μυστρά έως τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (15,600 χ/θ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμων Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου, κατά τις ώρες 07:00 έως 11:00.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε τμήμα πλάτους 1,5 μέτρων στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο τμήμα από τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (15,600 χ/θ) έως την Ιερά Οδό Ελευσίνας (20,000 χ/θ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμων Ασπροπύργου και Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07:30 έως 10:00.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε τμήμα πλάτους 1,5 μέτρων στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Ιεράς Οδού Ελευσίνας-Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα από τη συμβολή της με τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (χ/θ 20,000) έως τη συμβολή της με την Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (θέση Μπλόκο), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, περιοχής Δήμου Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07:30 έως 11:00.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε τμήμα πλάτους 1,5 μέτρων στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στο τμήμα από τη συμβολή της με την Ιερά Οδό Ελευσίνας-Ηρώων Πολυτεχνείου (θέση Μπλόκο) έως την χ/θ 27,000 (Ναυπηγεία Ελευσίνας), περιοχής Δήμου Ελευσίνας, κατά τις ώρες 07:30 έως 12:00.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο τμήμα από τη χ/θ 27,000 (Ναυπηγεία Ελευσίνας) έως τη χ/θ 40,000 (Είσοδος-Έξοδος Μεγάρων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, κατά τις ώρες 07:30 έως 13:30.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης, η κυκλοφορία οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.