Οι 5 παραβάσεις που μπορεί να στερήσουν το Δίπλωμα Οδήγησης για 5 χρόνια

Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές στον ΚΟΚ είναι συνεχόμενες και σύντομες. Μια από τις αλλαγές αυτές είναι ότι πλέον οδηγός για 5 συγκεκριμένες παραβάσεις θα μπορεί να χάσει ακόμα και το δίπλωμα του για 5 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα οι παραβάσεις είναι η κατανάλωση αλκοόλ, η παραβίαση πινακίδας STOP, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες και η αντικανονική προσπέραση οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η αφαίρεση διπλώματος θα γίνεται αφού πέσουν οι οδηγοί στο ίδιο σφάλμα τρεις φορές μέσα σε μια 5ετία. Σε αυτή την περίπτωση υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για όλες τις παραβάσεις μαζί και όχι για κάθε μια ξεχωριστά. Σε μια τέτοια περίπτωση την ώρα που ο οδηγός θα κάνει τρίτη φορά κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις τότε αυτομάτως θα του αφαιρείται το δίπλωμα για 5 χρόνια, ενώ για να το πάρει πίσω μετά το πέρας της 5ετίας θα χρειαστεί να ξανακάνει εκπαίδευση και να ξαναδώσει εξετάσεις.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο αναφέρει “6. Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για πέντε (5) έτη και ο παραβάτης υποχρεούται σε εκπαίδευση και εξέταση για την επαναχορήγησή της, κατ’ εφαρμογή της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 107”.

“Η κύρωση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τους παραβάτες οδηγούς που έχουν διαπράξει τρεις από τις προαναφερθείσες παραβάσεις μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 28 του ν. 4530/2018”.