Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι έτοιμη να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στην κυκλοφοριακή αγωγή, βοηθώντας έτσι στο να την κατανοήσουν και να γίνει μέρος της καθημερινότητάς τους από μικρή ηλικία. Το E – drive Academy πρόκειται να είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Υποδομών μέχρι τις αρχές του Οκτωβρίου, αφού είναι σχεδόν ολοκληρωμένη.

kok-1Η συγκεκριμένη πλατφόρμα περιλαμβάνει τόσο διαδραστικό, όσο και θεωρητικό εκπαιδευτικό υλικό, ενώ απευθύνεται και σε όλες τις ηλικίες, με διαχωρισμένα πεδία για παιδιά σε σχολικές βαθμίδες, ενήλικες, ακόμα και υπερήλικες. Η υφυπουργός Υποδομών, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, κάνει λόγο για μια πλατφόρμα με πρωτοποριακό περιεχόμενο, αναφέροντας ότι στις ενότητες που αναφέρονται στα παιδιά έχει δοθεί αιτιολόγηση σε κάθε επιλογή, προκειμένου να γίνει αντιληπτή με το σωστό τρόπο η όποια επιλογή.

Πιο αναλυτικά, το E – Drive Academy χωρίζεται σε ενότητες, περιλαμβάνει παιχνίδια προσομοίωσης μέσω των οποίων τα παιδιά εξασκούνται σε συνθήκες αντίστοιχες με αυτές της κανονικής κυκλοφορίας, ενώ ταυτόχρονα διατίθενται ηλεκτρονικά βιβλία, μαθησιακό βοήθημα, τα οποία περιγράφουν αναλυτικά το θεωρητικό κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Επίσης, το υλικό διατίθεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς ελεύθερα, κάνοντας πιο εύκολη την εκμάθηση των παιδιών με βοήθεια.

kok-2Σε ό,τι αφορά στην ένταξη του προγράμματος στα σχολεία, οι πληροφορίες λένε ότι  σε πρώτη φάση θα γίνει στο πλαίσιο του μαθήματος της πληροφορικής, με κάποιες ώρες να δίνονται στην εν λόγω πλατφόρμα, ώστε να ξεκινήσει η επαφή με τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς όσο το δυνατό πιο άμεσα, με τους υπεύθυνους να ζητούν πιστοποίηση της πλατφόρμας από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ώστε να μπορέσει να εισαχθεί στα σχολεία κοντά στα Χριστούγεννα. Ο απώτερος σκοπός είναι από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά η οδική ασφάλεια να αποτελεί χωριστό μάθημα στο πρόγραμμα των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Επίσης,  το περιεχόμενο της πλατφόρμας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπεται τη χρήση της και από όσους ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Στα βιβλία θεωρητικής εξέτασης πρόκειται να τοποθετηθεί ειδική παραπομπή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα E – Drive Academy, ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να κάνουν επιπλέον εξάσκηση. Αργότερα η πλατφόρμα πρόκειται να ενταχθεί στην ύλη των εξετάσεων, αποτελώντας κύριο κομμάτι και όχι απλά προαιρετικό συνοδευτικό υλικό.