Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών περιοχής Δήμου Χαϊδαρίου λόγω τοποθέτησης πεζογέφυρας

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 29/10/2022, κατά τις ώρες 20:00 έως 09:00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Σατωβριάνδου έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Κυπρίων Αγωνιστών, περιοχής Δήμου Χαϊδαρίου.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τα εξής εναλλακτικά δρομολόγια:

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Λεωφόρος Αθηνών – δεξιά Ιερά Οδός – αριστερά Σατωβριάνδου – δεξιά Λεωφόρος Αθηνών.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Ασπρόπυργο:

Λεωφόρος Αθηνών – αριστερά Σατωβριάνδου – δεξιά Ιερά Οδός – δεξιά Λεωφόρος Αθηνών.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας της Λεωφόρου Αθηνών από τρεις (3) σε δύο (2) και από πέντε (5) σε δύο (2), για μέγιστο μήκος 500 μέτρων, πριν τη συμβολή της με την Ιερά Οδό με κατάληψη της δεξιάς και των μεσαίων λωρίδων κυκλοφορίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας της Λεωφόρου Αθηνών από πέντε (5) σε δύο (2), για μέγιστο μήκος 200 μέτρων, πριν τη συμβολή της με την οδό Σατωβριάνδου με κατάληψη της αριστερής και των μεσαίων λωρίδων κυκλοφορίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ασπρόπυργο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.