Αποκτήστε το νέο σας Ford με μηνιαία δόση από 242€

Η Ford στην προσπάθεια της να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό για την αγορά νέου οχήματος δημιούργησε το νέο πρόγραμμα MyFord. Πιο συγκεκριμένα προσφέρεται σταθερό ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 5,80%, ελάχιστη προκαταβολή 35%, σταθερές μηνιαίες δόσεις και ευέλικτη περίοδο αποπληρωμής από 12 έως 60 μήνες. Με αυτό τον τρόπο η χαμηλότερη μηναία δόση είναι 241,57€ και αφορά στο Ford Fiesta.

Στο πρόγραμμα MyFord περιλαμβάνονται εκτός του Ford Fiesta και τα Puma (333,84€/μήνα), Focus (301,34€/μήνα), Kuga (458,63€/μήνα) και Explorer (1.187,50€/μήνα). Ακολουθούν αναλυτικά παραδείγματα για κάθε Ford με το πρόγραμμα MyFord.

Fiesta ST-Line 1.0T 125PS mHEV

 • Αξία Αυτοκινήτου 22.502€
 • Προκαταβολή 10.126€
 • Ποσό Χρηματοδότησης 12.376€
 • Διάρκεια Χρηματοδότησης (μήνες) 60
 • Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο 5,80%
 • Μηνιαία Δόση 241,57€
 • Έξοδα Εγκρίσεως Δανείου 280€
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης 7,6%)

Puma ST-Line 5D 1.0T 125PS mHEV, Blazer Blue

 • Αξία Αυτοκινήτου 26.313€
 • Προκαταβολή 9.210€
 • Ποσό Χρηματοδότησης 17.103€
 • Διάρκεια Χρηματοδότησης (μήνες) 60
 • Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο 5,80%
 • Μηνιαία Δόση 333,84€
 • Έξοδα Εγκρίσεως Δανείου 280€
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης 7,3%)

Focus ST-Line 1.0T 125PS mHEV

 • Αξία Αυτοκινήτου 28.070€
 • Προκαταβολή 12.632€
 • Ποσό Χρηματοδότησης 15.438€
 • Διάρκεια Χρηματοδότησης (μήνες) 60
 • Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο 5,80%
 • Μηνιαία Δόση 301,34€
 • Έξοδα Εγκρίσεως Δανείου 280€
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης 7,4%)

Kuga ST-Line 1.5L EcoBoost 150PS, Blazer Blue

 • Αξία Αυτοκινήτου 36.148€
 • Προκαταβολή 12.652€
 • Ποσό Χρηματοδότησης 23.496€
 • Διάρκεια Χρηματοδότησης (μήνες) 60
 • Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο 5,80%
 • Μηνιαία Δόση 458,63€
 • Έξοδα Εγκρίσεως Δανείου 280€
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης 7,1%)

Explorer ST-Line 3.0L V6 EcoBoost PHEV 457PS, Oxford White

 • Αξία Αυτοκινήτου 93.596€
 • Προκαταβολή 32.759€
 • Ποσό Χρηματοδότησης 60.837€
 • Διάρκεια Χρηματοδότησης (μήνες) 60
 • Ετήσιο Ονομαστικό Επιτόκιο 5,80%
 • Μηνιαία Δόση 1.187,50€
 • Έξοδα Εγκρίσεως Δανείου 280€
 • Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης 6,8%)