Από την 1η Μαΐου τα Τέλη Κυκλοφορίας με το μήνα

Από αύριο Τετάρτη 1 Μαΐου, όποιος έχει το αυτοκίνητο του σε ακινησία θα μπορεί να κάνει άρση και να το κινήσει έως το τέλους του χρόνου πληρώνοντας τα αντίστοιχα Τέλη Κυκλοφορίας. Έτσι σύμφωνα με το μέτρο, από αύριο 1η Μαΐου, όποιος θέλει θα μπορεί να κινήσει το όχημα του πληρώνοντας το 1/12 για ένα μήνα, τα 2/12 για δύο μήνες, τα 3/12 για τρεις μήνες, τα 4/12 για τέσσερις μήνες και ούτω καθεξής.

Το δικαίωμα άρσης ακινησίας χορηγείται μόνο μία φορά εντός του έτους, ενώ όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί τα  αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας, τότε το όχημα θα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ψηφιακή ακινησία, αλλιώς θα αναγκαστεί να πληρώσει τα ανάλογα πρόστιμα. Επιπλέον, θα πρέπει όποιος έχει το αυτοκίνητο του σε ακινησία να πληρώσει και νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο πριν ξεκινήσει τη διαδικασία της άρσης.

Όσοι θέλουν να προβούν σε ψηφιακή άρση θα πρέπει να επισκεφθούν την πλατφόρμα MyCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και με τους κωδικούς TAXISnet να εισέλθουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες πληρώνοντας τα αντίστοιχα Τέλη Κυκλοφορίας για όσους μήνες θέλουν να κινήσουν το όχημα τους. Τέλος, στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτης σε ένα όχημα για να αρθεί η ακινησία θα πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι συνιδιοκτήτες οι οποίοι ενημερώνονται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης ή με e-mail εφόσον έχει δηλωθεί, και εφόσον συμφωνούν πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.