Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τον επίσημο αντιπρόσωπο της Renault ΤΕΟΡΕΝ MOTORS ΑΕ ανακοίνωσαν την ανάκληση 1.760 Renault Clio στη χώρα μας. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Renault Clio IV, με το πρόβλημα να εστιάζετε στην πιθανή φθορά στο σωληνάκι των φρένων. Στα επηρεαζόμενα οχήματα υπάρχει πιθανότητα φθοράς του μπροστινού εύκαμπτου σωλήνα φρένων (μαρκούτσι) λόγω τριβής ή και επαφής με το πλαστικό κάλυμμα του θόλου του τροχού, με συνέπεια τη μη ορθή συναρμολόγηση του πίσω τμήματος του πλαστικού καλύμματος του θόλου του εμπρόσθιου τροχού.

Ως αποτέλεσμα υπάρχει πιθανότητα να ανάψει η προειδοποιητική λυχνία χαμηλής στάθμης υγρού φρένων, να εμφανιστεί μεγάλη διαδρομή του πεντάλ φρένου και να μειωθεί η απόδοση του συστήματος πέδησης. Ο αριθμός πλαισίου των μοντέλων που ανακαλούνται είναι οι εξής:

 • Από VF15R040H49369601 έως και VF15R040H51559972
 • Από VF15R0G0H48848614 έως και VF15R0G0H51559666
 • Από VF15R40SE50535048 έως και VF15R40SE51309499
 • Από VF15R5A0H48978750 έως και VF15R5A0H51559402
 • Από VF15R7A0H48710921 έως και VF15R7A0H51309554
 • Από VF15RFL0H48833558 έως και VF15RFL0H51560385
 • Από VF15RRL0H48710664 έως και VF15RRL0H48857010
 • Από VF15RTL0E49539485 έως και VF15RTL0E51559278
 • Από VF16R040H51325988 έως και VF16R040H51560017
 • Από VF17R040H50323631 έως και VF17R040H51561589
 • Από VF17R0G0H50539413 έως και VF17R0G0H51573453
 • Από VF17RFL0H49034549 έως και VF17RFL0H51561601
 • VF17RTL0E51243550
 • VF15RLA0H48848585
 • VF17R5A0H50759946.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος με το εν λόγω πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή από τη Renault για να προσέλθουν σε όποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Renault επιθυμούν, για τον έλεγχο και την αντικατάσταση των προβληματικών υλικών όπου χρειαστεί, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τμήμα After Sales της ΤΕΟΡΕΝ MOTORS ΑΕ.