Ανάκληση για το Renault Clio

Η Renault προχωρά σύμφωνα με την ανακοίνωση του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ, στην ανάκληση 1.059 οχημάτων Clio. Συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίζεται στη δυσλειτουργία του εύκαμπτου σωλήνα των φρένων. Τα οχήματα που ανακαλούνται έχουν τους παρακάτω αριθμούς πλαισίου.

 • VF15R040H49369601 έως και VF15R040H52817763
 • VF15R0G0H48848614 έως και VF15R0G0H52820599
 • VF15R40SE50535048 έως και VF15R40SE52820237
 • VF15R5A0H48978750 έως και VF15R5A0H52820632
 • VF15R7A0H48710921 έως και VF15R7A0H52820875
 • VF15RFL0H48833558 έως και VF15RFL0H52820316
 • VF15RRL0H48710664 έως και VF15RRL0H48857010
 • VF15RTL0E49539485 έως και VF15RTL0E52820409
 • VF16R040H51325988 έως και VF16R040H51560017
 • VF17R040H50323631 έως και VF17R040H51561589
 • VF17R0G0H50539413 έως και VF17R0G0H52789446
 • VF17RFL0H49034549 έως και VF17RFL0H52789402
 • VF17RTL0E51243550
 • VF17RTL0E51804301
 • VF15RLA0H48848585
 • VF17R5A0H50759946.

Λόγω του προβλήματος στα επηρεαζόμενα οχήματα υπάρχει πιθανότητα φθοράς του µμπροστινού εύκαμπτου σωλήνα των φρένων λόγω τριβής ή επαφής µε το πλαστικό κάλυμμα του θόλου των τροχών, Ως αποτέλεσμα υπάρχει πιθανότητα να ανάψει η προειδοποιητική λυχνία χαμηλής στάθμης του υγρού των φρένων και να εμφανιστεί μεγάλη διαδρομή του πεντάλ φρένου και να μειωθεί η απόδοση του συστήματος πέδησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα ατύχημα που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οχημάτων θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή για να προσέλθουν σε όποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Renault επιθυμούν, για τον έλεγχο και την αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών όπου χρειάζεται χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε το τµήµα After Sales της εταιρείας ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ στον αριθμό 210 – 5706860.