Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Aiglon ΑΒΕΕ, γενικός αντιπρόσωπος αυτοκινήτων Citroen στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση 918 μοντέλων C1, με ημερομηνία παραγωγής από 10/05/2005 έως 20/11/2013. Στα επηρεαζόμενα οχήματα η κόλληση των μεντεσέδων τζαμιών πίσω πορτών υπάρχει πιθανότητα να μην είναι σύμφωνη µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν μέσω προσωπικής επιστολής, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Citroen επιθυμούν για να γίνει έλεγχος και αν απαιτείται αποκατάσταση της εν λόγω κόλλησης, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας Aiglon ΑΒΕΕ στο τηλέφωνο 210-6700364.