Ανακαλούνται 9.124 Opel Insignia

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Opel Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Opel στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 9.124 οχημάτων Insignia, με έτος παραγωγής από το 2009 έως το 2013.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, ενδέχεται, στους βραχίονες ελέγχου του πίσω άξονα να παρουσιαστεί διάβρωση, κατά την διάρκεια ζωής του οχήματος που πιθανώς να οδηγήσει σε υποβάθμιση του υλικού του βραχίονα ελέγχου και κατά συνέπεια σε αλλαγή των χαρακτηριστικών στην γεωμετρία του πίσω άξονα. Αυτό με τη σειρά του θα είχε ως αποτέλεσμα προβλήματα ευστάθειας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν μέσω email ή προσωπικής επιστολής, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Opel επιθυμούν, προκειμένου να ελεγχθεί και εφόσον κριθεί απαραίτητο, να αντικατασταθεί ο βραχίονας ελέγχου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας Opel Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, στο τηλέφωνο 210-6700550 ώρες λειτουργίας 09:00-17:00 καθημερινά ή στο email: customercare@opel.gr.