Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε., επίσημο εισαγωγέα και διανομέα των αυτοκινήτων Honda στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση 84 οχημάτων Civic Hybrid (FL4), με ημερομηνία παραγωγής από τον Ιούνιο του 2022 μέχρι και τον Μάρτιο του 2023.

Η Honda Motor εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται κατά τη μετάβαση από την λειτουργία Engine Mode (Λειτουργία Κινητήρα) στη λειτουργία EV (Electric Vehicle Mode), να διαγραφούν οι προηγουμένως αποθηκευμένες Βλάβες DTC που σχετίζονται με τη μονάδα ελέγχου κινητήρα. Δεν υπάρχει καμία προειδοποίηση ούτε κάποια άλλη ένδειξη στον οδηγό. Κάτι τέτοιο, θα είχε ως αποτέλεσμα μη ορθή διάγνωση και κατ’ επέκταση μη ορθή αντιμετώπιση τυχόν υπαρχουσών βλαβών. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποκλειστούν πιθανότητες κινδύνου ή/και τυχόν τραυματισμών εξαιτίας της προαναφερθείσας δυσλειτουργίας. Επισημαίνεται πως το αναφερόμενο πρόβλημα κρίνεται ως “Μη Συμμόρφωση” με τη νομοθεσία σε χώρες που υπόκεινται στους Κανονισμούς OBD (On Board Diagnostic Regulations).

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda επιθυμούν, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες επαναπρογραμματισμού, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. στο τηλέφωνο 210-3483795 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: customer_service@saracakis.gr.