Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Toyota Ελλάς A.B.E.E., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Toyota στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 659 οχημάτων Proace City, με ημερομηνία παραγωγής από το Δεκέμβριο 2019 έως τον Ιούνιο 2022.

Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει την προληπτική αναβάθμιση λογισμικού της τηλεματικής μονάδας στο σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (e-Call). Στα εμπλεκόμενα οχήματα, ενδέχεται η λειτουργία της τηλεματικής μονάδας του e-Call να μην είναι η ενδεδειγμένη, με αποτέλεσμα η αυτόματη επιστροφή κλήσης από την Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης (112) προς το όχημα να μην είναι εφικτή. Κατά συνέπεια, η σύνδεση e-Call είναι πιθανό να μην μπορεί να αποκατασταθεί αυτόματα, εάν η αρχική σύνδεση με το όχημα είχε τερματιστεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η αναβάθμιση του λογισμικού θα πραγματοποιηθεί αυτόματα και ασύρματα από τον κατασκευαστή (μέσω της λειτουργίας ΟΤΑ-Over The Air) και χωρίς κανένα κόστος για τους κατόχους των εμπλεκόμενων οχημάτων. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων όπως επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο του δικτύου της Toyota Ελλάς A.B.E.E.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας Toyota Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., στο τηλέφωνο 210-2808222 (ώρες λειτουργίας 09:00-17:00).