Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.ΜΕ., επίσημο εισαγωγέα και διανομέα των αυτοκινήτων Honda στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση 6.048 οχημάτων CR-V (RD8 & RD9) με ημερομηνία παραγωγής από τον Νοέμβριο του 2001 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2006.

Η Honda Motor εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται ο κεντρικός διακόπτης των παράθυρων (πλευρά οδηγού) λόγω ακατάλληλης μόνωσης, να παρουσιάσει δυσλειτουργία από εισροή υδάτων στο εσωτερικό του. Αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή την υπερθέρμανσή του με κίνδυνο ανάφλεξης.

Μέχρι στιγμής στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν μέσω προσωπικής επιστολής, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda επιθυμούν για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασης, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.ΜΕ., στο τηλέφωνο 210-3483795 ή μέσω email: info@saracakis.gr.