Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Kia Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., γενικό εισαγωγέα αυτοκινήτων Kia στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση 572 οχημάτων Picanto JA, με ημερομηνία παραγωγής από το Σεπτέμβριο του 2020 έως το Φεβρουάριο του 2022.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να απουσιάζει η ηχητική προειδοποίηση όταν το πίσω φως ομίχλης είναι ενεργοποιημένο, ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στην θέση OFF και η πόρτα του οδηγού είναι ανοιχτή. Για τον λόγο αυτό αναβαθμίζεται το λογισμικό της ηλεκτρονικής μονάδας στον πίνακα οργάνων ώστε να προστεθεί στην λειτουργία του η ηχητική υπενθύμιση για το πίσω φως ομίχλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι κάτοχοι των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Kia επιθυμούν, για να γίνει η αναβάθμιση λογισμικού της ηλεκτρονικής μονάδας του πίνακα οργάνων μέσω ειδικού διαγνωστικού μηχανήματος, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Kia Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210-5507215 (κα. Μαρία Κατερτζιάδου).