Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Ford Motor Hellas, γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Ford στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 545 οχημάτων Ranger, με ημερομηνία παραγωγής από 01/09/2018 έως 31/05/2019.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, υπάρχει πιθανότητα, το πίσω διαφορικό, να υποστεί ζημιά, όταν το όχημα φέρει βαρύ φορτίο. Το βαρύ φορτίο περιγράφεται ως μια συνθήκη όπου το όχημα φέρει σημαντικό βάρος φορτίου (συμπεριλαμβανομένων των επιβατών και του φορτίου στο πίσω μέρος) ή όταν ρυμουλκεί στοιχεία με βάρος. Σε μικρό αριθμό περιπτώσεων, αυτό το βαρύ φορτίο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο πίσω διαφορικό, η οποία με τη σειρά της να προκαλέσει απώλεια της κίνησης στους πίσω τροχούς του οχήματος, ή σε ακραίες περιπτώσεις, κλείδωμα των πίσω τροχών. Αυτό το ενδεχόμενο θα είχε ως συνέπεια, τον εν δυνάμει κίνδυνο τραυματισμού των επιβαινόντων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ford επιθυμούν, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ελέγχου και πιθανής αναβάθμισης του πίσω διαφορικού, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Ford ή στη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 216–9008899.