Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Ford Motor Hellas, επίσημο εισαγωγέα και διανομέα των αυτοκινήτων Ford στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 520 οχημάτων Transit και Transit Custom, με ημερομηνία παραγωγής από 02/05/2016 μέχρι 04/05/2020.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή σε ορισμένα οχήματα ενδέχεται η ασφάλεια προστασίας της αντλίας ψυκτικού υγρού να μην λειτουργήσει σωστά. Στα επηρεαζόμενα οχήματα πρέπει να αντικατασταθεί η ασφάλεια ελέγχου λειτουργίας της αντλίας ψυκτικού υγρού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ford επιθυμούν, για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Ford ή στο τηλέφωνο 210–4805620.