Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz Ελλάς Μον. Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε δύο ανακλήσεις 412 οχημάτων X-Class (ΚΣ 447, ΚΣ 213, ΚΣ 253), με έτος παραγωγής από το 2017 έως το 2021.

Η πρώτη ανάκληση περιλαμβάνει 216 οχήματα, παραγωγής ετών 2017 έως 2020. Στα επηρεαζόμενα οχήματα και στο πλαίσιο συνεχούς παρακολούθησης προϊόντων διαπιστώθηκε ότι, ο αισθητήρας αναγνώρισης σχέσης ενδέχεται, υπό ορισμένες συνθήκες, να στέλνει εσφαλμένα σήματα κατά την επιλογή της ταχύτητας οπισθοπορείας. Κατά συνέπεια, το φως της όπισθεν μπορεί να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας μέχρι την επόμενη ενεργοποίηση της μίζας ή/και εκκίνηση του κινητήρα.

Για τον οδηγό, κατά την οπισθοπορεία χωρίς ενεργοποιημένο το φως οπισθοπορείας ενδέχεται να είναι ανεπαρκής ο φωτισμός πίσω από το όχημά του. Για τους άλλους οδηγούς, σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να μην είναι σαφές ότι το όχημα κινείται ή θα μπορούσε να κινηθεί προς τα πίσω. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αυξήσει τον πιθανό κίνδυνο ατυχήματος και τραυματισμού ατόμων.

Η δεύτερη ανάκληση περιλαμβάνει 196 οχήματα, παραγωγής ετών 2020 και 2021. Στα επηρεαζόμενα οχήματα και στο πλαίσιο συνεχούς παρακολούθησης προϊόντων διαπιστώθηκε ότι, ενδέχεται η τοποθέτηση του σετ καλωδίων κιβωτίου ταχυτήτων να μην ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Σε αυτή την περίπτωση, το σετ καλωδίων κιβωτίου ταχυτήτων μπορεί να τρίβεται στο μπροστινό ημιαξόνιο, με αποτέλεσμα να προκληθεί, ενδεχομένως, ξαφνική απώλεια πρόωσης και κατά συνέπεια να μην μπορεί να αποκλειστεί εντελώς ο κίνδυνος τραυματισμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε τα συγκεκριμένα προβλήματα. Στην πρώτη περίπτωση όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου στην πρώτη περίπτωση να ελεγχθεί ή/και να αντικατασταθεί ο αισθητήρας αναγνώρισης σχέσης. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται και η αντικατάσταση του κιβωτίου ταχυτήτων, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Αντίθετα στη δεύτερη περίπτωση και πάλι όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να ελεγχθεί προληπτικά η τοποθέτηση του σετ καλωδίων κιβωτίου ταχυτήτων και εάν χρειάζεται, θα αντικατασταθεί, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 ή 00302112111597.