Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Hyundai Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Hyundai στην Ελλάδα ανακαλεί 366 οχήματα Kona OS Diesel, με ημερομηνία παραγωγής από τον Ιανουάριο του 2019 ως και τον Ιούνιο του 2022.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να εμφανιστεί μείωση της απόδοσης στο σύστημα υποβοήθησης πέδησης λόγω δυσλειτουργίας στην αντλία κενού. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμος κι απαραίτητος ο έλεγχος και αν χρειαστεί η αντικατάσταση της αντλίας κενού.

Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν μέσω συστημένης επιστολής, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Hyundai επιθυμούν προκειμένου να γίνει έλεγχος στο φίλτρο αντλίας κενού ή/και την αντικατάσταση εφόσον απαιτείται της αντλίας κενού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Hyundai Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210-5507215 (αρμόδια κ. Μαρία Κατερτζιάδου).