Ανακαλούνται 2.893 BMW X5, X5 M, X6 και X6 M για τους αερόσακους

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία BMW Hellas ΑΕ, γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων BMW στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση 2.893 οχημάτων X5, X5 M, X6 και X6 M, με ημερομηνία παραγωγής από 01/06/2006 έως 25/06/2014.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα λόγω γήρανσης του ενεργοποιητή (αν εκτίθεται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και μεγάλου εύρους διακυμάνσεων θερμοκρασίας επί μακράν χρονική περίοδο ετών) ενδέχεται να υπάρξει δυσλειτουργία του αερόσακου οδηγού και συνοδηγού. Κάτι τέτοιο θα είχε ως συνέπεια την μη ενδεδειγμένη λειτουργία του αερόσακου σε περίπτωση ατυχήματος. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η διαδικασία αντικατάστασής τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι κάτοχοι των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της BMW επιθυμούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί/ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασης των αερόσακων οδηγού και συνοδηγού, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον, δύναται να διαχειριστούν και ψηφιακά το ραντεβού της επίσκεψής τους μέσω του συνδέσμου: https://www.bmw.gr/el/topics/offers-and-services/personal-services/service-anfrage.html. Επισημαίνεται, πως ήδη έχει πραγματοποιηθεί/ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασης του αερόσακου οδηγού σε 274 οχήματα και του αερόσακου συνοδηγού σε 267 οχήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας BMW Hellas ΑΕ στο τηλέφωνα 210-9118000 και ώρες 09:00-17:00 καθημερινά.