Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 267 οχημάτων X-Class (ΚΣ 470), με έτος παραγωγής από το 2017 έως το 2020.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα και στο πλαίσιο συνεχούς παρακολούθησης προϊόντων διαπιστώθηκε ότι, ενδέχεται να σπάσει το τζάμι του πίσω παρμπρίζ της οροφής hardtop. Αυτό μπορεί να προκληθεί από τη βύθιση της οροφής hardtop στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης λόγω υποχώρησης του στεγανοποιητικού ελαστικού. Σε περίπτωση θραύσης, θα μετατραπεί σε μικρά, συμπαγή θραύσματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για το τζάμι ασφαλείας μονών υαλοπινάκων. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς ο κίνδυνος τραυματισμού από την πτώση τμημάτων του πίσω παρμπρίζ ή την εκτίναξη θραυσμάτων γυαλιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να ελεγχθεί εάν έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων μια οροφή hardtop Mercedes-Benz και επίσης θα ελεγχθεί εάν κατά την παράδοση του οχήματος ήταν ήδη τοποθετημένα τα λεγόμενα μπλοκ EPDM (καουτσούκ αιθυλενοπροπυλενοδιενίου) στην πίσω περιοχή της οροφής hardtop. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τοποθετηθούν εκ των υστέρων, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 ή 00302112111597.