Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz Ελλάς Μον. Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε δύο ανακλήσεις 257 οχημάτων GLE (ΚΣ 167), GLS (ΚΣ 167) και C-Class (ΚΣ 206), με έτος παραγωγής από το 2019 έως το 2022.

Η πρώτη ανάκληση αφορά σε 137 οχήματα GLE και GLS (ΚΣ 167) παραγωγής ετών από 2019 έως 2022. Στα επηρεαζόμενα οχήματα, διαπιστώθηκε ότι, η στερέωση της διακοσμητικής ράβδου στο στέλεχος παραθύρου των πίσω πλαϊνών θυρών ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Εξαιτίας αυτού θα μπορούσε να λασκάρει η διακοσμητική ράβδος από το όχημα κατά την οδήγηση και συνεπώς να αυξηθεί ο κίνδυνος ατυχήματος και τραυματισμού για τους άλλους χρήστες του δρόμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να ελεγχθεί προληπτικά η στερέωση των διακοσμητικών ράβδων στο στέλεχος παραθύρου των πίσω πλαϊνών θυρών και εάν χρειαστεί, θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εργασίες, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Η δεύτερη ανάκληση αφορά σε 120 οχήματα C-Class (ΚΣ 206), παραγωγής 2021 και 2022. Στα επηρεαζόμενα οχήματα, διαπιστώθηκε ότι, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα εισχώρησης νερού στο πορτμπαγκάζ και συνεπώς, η πιθανότητα εισχώρησης υγρασίας στη μονάδα ενεργοποίησης σημάτων. Έτσι θα μπορούσαν να παρουσιαστούν διάφορες ηλεκτρικές δυσλειτουργίες λόγω βραχυκυκλώματος (μεταξύ άλλων, βλάβη του εξωτερικού φωτισμού στο πίσω τμήμα). Επιπλέον, σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Στην προκειμένη περίπτωση, θα αυξανόταν ο κίνδυνος ατυχήματος ή/και τραυματισμού και δε θα μπορούσε να τηρηθεί το τοπικό νομικό πλαίσιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να τοποθετηθεί προληπτικά εκ των υστέρων ένα κάλυμμα, για να αποτραπεί πιθανή εισχώρηση νερού, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 ή 00302112111597.