Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, γενικό και επίσημο αντιπρόσωπο-εισαγωγέα των αυτοκινήτων Isuzu στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση, 222 οχημάτων D-Max (RG01), με ημερομηνία παραγωγής από 07/09/2020 έως 04/10/2022.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, ενδεχομένως η ροπή σύσφιξης της βίδας του κάτω τμήματος στον άξονα τιμονιού να είναι μικρότερη της προβλεπόμενης. Κατά συνέπεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστοχία και απώλεια στο σύστημα διεύθυνσης των τροχών (όπως για παράδειγμα κατά την διάρκεια ελιγμών κατά τις συνήθεις χρήσεις χειρισμού ενός τιμονιού). Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος ο σχετικός έλεγχος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν μέσω προσωπικής επιστολής, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Isuzu επιθυμούν, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και η εκτέλεση της απαιτούμενης σύσφιξης, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, γενικό και επίσημο αντιπρόσωπο-εισαγωγέα των αυτοκινήτων Isuzu στο τηλέφωνο 210-3499328.