Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με τη Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 194 οχημάτων C-Class, E-Class, GLC και CLS (ΚΣ 205, 213, 238, 253, 257), με έτος παραγωγής από το 2016 έως το 2018.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, ενδέχεται να φθαρούν μεμονωμένα μπουλόνια ή κρίκοι της καδένας χρονισμού. Σε αυτή την περίπτωση, η αντοχή της καδένας χρονισμού θα μπορούσε να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα να σπάσει. Εξαιτίας αυτού, δεν θα μπορούσαν να αποκλειστούν ζημιές στον κινητήρα, που θα είχαν ως αποτέλεσμα ξαφνική απώλεια πρόωσης και αύξηση κινδύνου ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercedes-Benz επιθυμούν προκειμένου να αντικατασταθεί προληπτικά η καδένα χρονισμού, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 0080097777777 ή 00302112111597.