Ανακαλούνται 192 Kia Sportage

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Kia Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., γενικό εισαγωγέα αυτοκινήτων Kia στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση 192 οχημάτων Sportage SLe, με ημερομηνία παραγωγής από το Μάρτιο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2015.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να εμφανιστεί βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα μονάδας ελέγχου υδραυλικής λειτουργίας HECU προκαλώντας υπερβολική ένταση ρεύματος και αυξάνοντας τον κίνδυνο θερμικού συμβάντος. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η αντικατάσταση μιας ασφάλειας στην ασφαλειοθήκη στον χώρο του κινητήρα που αφορά στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου υδραυλικής λειτουργίας HECU και του καλύμματος με τις επισημάνσεις στην ασφαλειοθήκη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι κάτοχοι των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Kia επιθυμούν, για να γίνει αντικατάσταση ασφάλειας και καλύμματος στην ασφαλειοθήκη στον χώρο του κινητήρα, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Kia Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210-5507215 (κα. Μαρία Κατερτζιάδου).