Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., επίσημο αντιπρόσωπο της Nissan στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση 150 οχημάτων Micra (K14), με ημερομηνία παραγωγής από 17/07/2018 έως 05/11/2018.

Η Nissan εντόπισε ότι τα βάρη που εμφανίζονται στην πινακίδα του πλαισίου μπορεί να είναι λάθος. Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα του πλαισίου δε θα ταιριάζει με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και δεν συμμορφώνεται με το βάρος της έγκρισης τύπου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι κάτοχοι των ανωτέρω οχημάτων θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Nissan επιθυμούν, έτσι ώστε να γίνει αντικατάσταση της πινακίδας του πλαισίου, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. στα τηλέφωνα 210–3489313 και 210–3489438.