Ανακαλούνται 1.441 BMW 3 Series και M3 για τους αερόσακους

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία BMW Hellas ΑΕ, γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων BMW στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση 1.441 οχημάτων 3 Series και M3, με έτος παραγωγής 2002.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα λόγω γήρανσης του ενεργοποιητή (αν εκτίθεται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και μεγάλου εύρους διακυμάνσεων θερμοκρασίας επί μακράν χρονική περίοδο ετών) ενδέχεται να υπάρξει δυσλειτουργία στον αερόσακο συνοδηγού. Κάτι τέτοιο θα είχε ως συνέπεια την μη ενδεδειγμένη λειτουργία του αερόσακου σε περίπτωση ατυχήματος. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η διαδικασία αντικατάστασής του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι κάτοχοι των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της BMW επιθυμούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί/ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασης του αερόσακου συνοδηγού, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον, δύναται να διαχειριστούν και ψηφιακά το ραντεβού της επίσκεψής τους μέσω του συνδέσμου: https://www.bmw.gr/el/topics/offers-and-services/personal-services/service-anfrage.html. Επισημαίνεται, πως ήδη έχει πραγματοποιηθεί/ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασης του αερόσακου συνοδηγού σε 696 οχήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας BMW Hellas ΑΕ στο τηλέφωνα 210-9118000 και ώρες 09:00-17:00 καθημερινά.