Ανακαλούνται 132 Hyundai Tucson για τους αερόσακους

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Hyundai ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των αυτοκινήτων Hyundai στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την ανάκληση 132 οχημάτων Tucson NX4e, με ημερομηνία παραγωγής από το Μάιο 2021 έως τον Μάιο 2023.

Στα επηρεαζόμενα οχήματα, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, ενδέχεται, στην περίπτωση πλάγιας σύγκρουσης, να εμφανιστεί μη επαρκής ανάπτυξη στους αερόσακους τύπου κουρτίνας, εξαιτίας λανθασμένης τοποθέτησής τους. Αυτό πιθανόν να επιφέρει μειωμένη παθητική ασφάλεια και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών κατά την διάρκεια μιας πλάγιας σύγκρουσης. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η διενέργεια σχετικού ελέγχου και αν χρειαστεί να γίνει αντικατάσταση των αερόσακων τύπου κουρτίνας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Hyundai επιθυμούν, για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και εφόσον κριθεί απαραίτητο, να γίνει αντικατάσταση των αερόσακων τύπου κουρτίνας, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Hyundai ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., στο τηλέφωνο 210-5507215 (αρμόδια κ. Μαρία Κατερτζιάδου) 09:00-17:00 καθημερινά ή στο email: info@hyundai.gr.