Ανακαλούνται 1.250 Peugeot 107

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σε συνεργασία με την εταιρεία Aiglon ΑΒΕΕ, γενικό αντιπρόσωπο αυτοκινήτων Peugeot στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση 1.250 μοντέλων 107, με ημερομηνία παραγωγής από 10/05/2005 έως 20/11/2013. Στα επηρεαζόμενα οχήματα η κόλληση των μεντεσέδων τζαμιών πίσω πορτών υπάρχει πιθανότητα να μην είναι σύμφωνη µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται µε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλοι οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν μέσω προσωπικής επιστολής, έτσι ώστε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Peugeot επιθυμούν για να γίνει έλεγχος και αν απαιτείται αποκατάσταση της εν λόγω κόλλησης, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας Aiglon ΑΒΕΕ στο τηλέφωνο 210-6700364.